Inspiration

Malmö, London, Berlin, Köpenhamn, Kiel…. och Örebro. Vi har inspirerats av människor och entreprenörer i på andra platser som har skapat liknande mötesplatser. Nu vill vi själva skapa detta i Örebro. Det finns många berättelser att berätta, men här är några sammanhang vi besökt och som inspirerat oss.

STPLN (Malmö): https://stpln.org

Fixoteket (Göteborg): https://www.facebook.com/Fixoteket/

Reffen (Köpenhamn): https://reffen.dk/en/

Kulturbrauerei (Berlin): https://www.kulturbrauerei.de

Traum GMBH (Kiel): https://traumgmbh.de

Pop Brixton (London): https://www.popbrixton.org

Peckham Levels (London): https://peckhamlevels.org

Make Shift: https://www.makeshift.org